ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ กิจการ ประเภท ประเภทนิติบุคคล ชื่อ จังหวัด
1 คลัง บริษัทจำกัด วัน เวิลด์ คาร์โก้ กรุงเทพมหานคร
2 คลัง บริษัทจำกัด ยูเนี่ยน ไพรม์ เอสเตท กรุงเทพมหานคร
3 คลัง บริษัทจำกัด ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ กรุงเทพมหานคร
4 คลัง บริษัทจำกัด โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) ระยอง
5 คลัง บริษัทจำกัด ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี กรุงเทพมหานคร
6 คลัง บริษัทจำกัด เอ็ม-เซ็นโค โลจิสติกส์ กรุงเทพมหานคร
7 คลัง บริษัทจำกัด เรียวบิ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) กรุงเทพมหานคร
8 คลัง บริษัทจำกัด สยามมาบูชิ ชลบุรี
9 คลัง บริษัทจำกัด นุสา ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) สมุทรปราการ
10 คลัง บริษัทจำกัด พร้อมรุ่ง คลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
11 คลัง บริษัทจำกัด ทรีพีแอล โซลูชั่น กรุงเทพมหานคร
12 คลัง บริษัทจำกัด นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) พระนครศรีอยุธยา

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 985 แห่ง
 
ไซโล 224 แห่ง
 
ห้องเย็น 638 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,847 แห่ง