ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ไซโล
ท่าข้าวพงษ์นิยม
เข้าชม 116 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 101 หมู่ 8 ตำบล วังม้า อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์ 60150
เปิดดู แผนที่
ไซโล
เพิ่มพูนอุตสาหกรรมการเกษตร
เข้าชม 112 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 33/1 หมู่ 16 ตำบล วังสมบูรณ์ อำเภอ วังสมบูรณ์ จังหวัด สระแก้ว 27250
เปิดดู แผนที่
ไซโล
สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ
เข้าชม 129 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 312 หมู่ 3 ถนน บ้านผือ-น้ำโสม ตำบล บ้านผือ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี 41160
เปิดดู แผนที่
ไซโล
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูน
เข้าชม 116 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่ 3 ถนน สันฝ้าย-บ้านธิ ตำบล บ้านธิ อำเภอ บ้านธิ จังหวัด ลำพูน 51180
เปิดดู แผนที่
ไซโล
อาร์.พี.เอ็มไซโล
เข้าชม 120 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่ 11 ตำบล หนองควาย อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230
เปิดดู แผนที่
ไซโล
โชคไพศาลสวรรคโลก
เข้าชม 114 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 130/1 ถนน ศรีสัชนาลัย ตำบล ราวต้นจันทร์ อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย 64120
เปิดดู แผนที่
ไซโล
โกดังพงศักดิ์
เข้าชม 116 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 282/8 หมู่ 5 ถนน พหลโยธิน ตำบล นครชุม อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000
เปิดดู แผนที่
ไซโล
เฮงเส็งง้วนพืชผล
เข้าชม 119 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 70 หมู่ 5 ถนน ศรีเกษ-กันทรลักษ์ ตำบล ซำ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
เปิดดู แผนที่
ไซโล
หินลาดการเกษตร
เข้าชม 112 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 158 หมู่ 2 ถนน ท่งาม-โป่งแค ตำบล หินลาด อำเภอ วัดโบสถ์ จังหวัด พิษณุโลก 65160
เปิดดู แผนที่
ไซโล
เจริญภัณฑ์พืชผล
เข้าชม 111 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 223/2 หมู่ 3 ถนน พิมาย-วังหิน ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา 30110
เปิดดู แผนที่
ไซโล
สหกรณ์นิคมศรีสำโรง
เข้าชม 143 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 109 หมู่ 10 ตำบล สามเรือน อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย 64120
เปิดดู แผนที่
ไซโล
พี. เค.มารีน เทรดดิ้ง
เข้าชม 129 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 121/4-5 หมู่ 4 ถนน สุราษฎร์ธานี-นครศรีฯ ตำบล บางกุ้ง อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000
เปิดดู แผนที่

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 1,056 แห่ง
 
ไซโล 222 แห่ง
 
ห้องเย็น 681 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,959 แห่ง