ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ห้องเย็น
ห้องเย็นไฮ้ฮงเทรดดิ้ง
เข้าชม 113 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 302/3 ถนน รัถการ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง
เข้าชม 118 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 165 ถนน ฝาง-ม่อนปิ่น ตำบล ม่อนปิ่น อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ 50110
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
ลีฟู้ดส์
เข้าชม 179 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 29/88 หมู่ 2 ถนน เอกชัย-บางบอน ตำบล บางน้ำจืด อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
ซีวิค ฟู้ด อินดัสตรี
มาตรฐาน : มาตรฐานห้องเย็น
เข้าชม 188 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 1264 ถนน วิเชียรโชฏก ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
แอดวานซ์ ฟู้ด โพรเซ้สซิ่ง
เข้าชม 131 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 56-58 ถนน เจริญกรุง แขวง ยานนาวา เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
พิสิทธิชัยอินเตอร์เนชั่นแนล
เข้าชม 128 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 170 หมู่ 8 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล สารภี อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ 50140
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที)
เข้าชม 137 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 70/1 ถนน เลียบคลองมอญ แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์
เข้าชม 177 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 1200 ถนน บางนา-ตราด แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
สหจุมพล สาขาร้อยเอ็ด
เข้าชม 108 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 687 หมู่ 19 ตำบล รอบเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
ไทยนิปปอนเวลเทเบล
เข้าชม 105 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 217 หมู่ 2 ตำบล ดอนทอง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
เบสท์ดีลซีฟูดโปรดักส์
เข้าชม 114 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 54/93 หมู่ 5 ตำบล บางริ้น อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
นายทองอยู่ ล้อมวลีรักษ์
เข้าชม 124 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 35/128 ถนน พาดวารี ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000
เปิดดู แผนที่

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 1,056 แห่ง
 
ไซโล 222 แห่ง
 
ห้องเย็น 681 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,959 แห่ง