ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ห้องเย็น
เข้าชม 24 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 485/28 ถนน เจริญเมือง ตำบล วัดเกต อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
เกาฟง
เข้าชม 38 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 45/14 หมู่ 3 ตำบล เขาวัว อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี 22120
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
ลิมาเกรน (ประเทศไทย)
เข้าชม 34 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 1126/2 ชั้น 27 อาคารวานิช 2 ห้องเลขที่ 2701,2704 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
สยามวารี ห้องเย็น
เข้าชม 25 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 24/5 หมู่ 2 ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
พูลทวี ห้องเย็น
เข้าชม 21 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 130 หมู่ 5 ตำบล สามง่าม อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม 73150
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
วงศ์ศรีสกุลทอง
เข้าชม 25 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 74/5 หมู่ 9 ตำบล มาบแค อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
ขนอม ฟู้ด
เข้าชม 31 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 24/43 หมู่ 8 ถนน บางแพง-โรงไฟฟ้า ตำบล ท้องเนียน อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80210
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
ปิติปักธงชัยห้องเย็น
เข้าชม 27 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 1 หมู่ 13 ตำบล ธงชัยเหนือ อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา 30150
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
เข้าชม 31 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 107 หมู่ 3 ตำบล มาบแค อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
อรุณศิลป์ โฟรเซ่น
เข้าชม 25 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 1164 ถนน เพชรเกษม ตำบล สนามจันทร์ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
ซัคเซส อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต
เข้าชม 200 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 52/29 หมู่ 9 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230
เปิดดู แผนที่
ห้องเย็น
พี-พอร์ค
เข้าชม 142 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 168/1 หมู่ 5 ตำบล บ่อพลับ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
เปิดดู แผนที่

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 1,025 แห่ง
 
ไซโล 222 แห่ง
 
ห้องเย็น 667 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,914 แห่ง