ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ วันที่ กิจกรรม
1 4 ส.ค. 51 ประชาสัมพันธ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์
2 2 เม.ย. 52 ประชุมใหญ่สมาคมธุรกิจคลังสินค้า
3 25 พ.ค. 52 สัมมนา เรื่อง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ใบประทวนสินค้าในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
4 20 ส.ค. 52 สัมมนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น เชียงใหม่
5 27 พ.ค. 53 ประชุม Focus Group การจัดทำมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
6 22 มิ.ย. 53 การสัมมนา โครงการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
7 2 เม.ย. 55 ประชุมประจำเดือน
8 30 เม.ย. 55 สรุปผลการประชุม
9 25 เม.ย. 55 เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ปี 2555
10 16 ส.ค. 55 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่องทิศทางของธุรกิจกับการเข้าสู่ AEC
11 10 ก.ย. 56 การสัมมนา เรื่อง เตรียมความพร้อมธุรกิจรับฝากเก็บสินค้ารับมือการปรับตัวสู่ AEC
12 10 ก.ย. 56 ศึกษาดูงาน บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี และ บริษัท ไทยแม๊กซ์โคลด์สโตร์เรจท์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
13 17 ก.ย. 56 การสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพตลาดกลางและตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
14 22 พ.ค. 57 การประมูลข้าวในสต๊อกรัฐบาล ครั้งที่ 9/2557 (ครั้งที่ 12)
15 3 มิ.ย. 57 ประกาศผลการประมูลข้าวสาร ครั้งที่ 5/2557 (ครั้งที่ 32)
16 28 ก.ค. 57 แจกป้ายแสดงราคา ตลาดอ่อนนุช
17 29 ก.ค. 57 ผลการประมูลข้าวสาร ณ ตลาดกลางประมูลข้าวสาร ครั้งที่ 1-34
18 25 ส.ค. 57 การสัมมนาโอกาสของธุรกิจรับฝากเก็บสินค้า ภายหลังการเปิดเสรี AEC ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา
19 31 ก.ค. 57 แจกป้ายแสดงราคา ศูนย์การค้าตลาดมีนบุรี
20 29 ส.ค. 57 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)
21 16 ก.ค. 57 กิจกรรมสำรวจฯกลุ่มเป้าหมายพัฒนาเครือข่ายข้อมูลการตลาดเชิงพาณิชย์ ณ จังหวัดระยอง และจันทบุรี
22 24 ก.ย. 57 ผักสดจากสวนสู่ผู้บริโภค...เทศกาลกินเจ 2557
23 6 พ.ย. 57 อธิบดีกรมการค้าภายใน ให้สัมภาษณ์รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" เรื่อง "การดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพ"
24 12 ธ.ค. 57 อธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจสอบราคาสินค้า ณ ตลาดสดศาลายา จ.นครปฐม

กิจกรรมล่าสุด
  •    27 ธ.ค. 62