ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท ขาณุพืชผล จำกัด
จังหวัด : กำแพงเพชร
เข้าชม 1,213 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 425 หมู่ 3 ถนน กำแพงเพชร-ป่าพุทรา ตำบล เกาะตาล อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร 62130
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สินอุดม
จังหวัด : นครนายก
เข้าชม 1,176 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 61 หมู่ 4 ตำบล พระอาจารย์ อำเภอ องครักษ์ จังหวัด นครนายก 26120
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท กบินทร์ผาติการเกษตร จำกัด
จังหวัด : ปราจีนบุรี
เข้าชม 1,595 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 453/2 หมู่ 8 ถนน สุวรรณศร ตำบล เมืองเก่า อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดตาก
จังหวัด : ตาก
เข้าชม 1,641 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 133 หมู่ 9 ถนน แม่สอด-แม่ระมาด ตำบล แม่ปะ อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก 63110
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัด : กำแพงเพชร
เข้าชม 2,425 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 415 หมู่ 6 ถนน พหลโยธิน กม.460 ตำบล นครชุม อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 จำกัด
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 1,527 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 201 หมู่ 2 ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย 57230
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ท่าข้าวกำนันทรง
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 1,462 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : - หมู่บ้าน เชิงสะพานเดชาติวงศ์ ถนน นครสวรรค์-ชุมแสง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางท่าข้าวพะยูรการเกษตร
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 1,039 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 154 หมู่ 5 ตำบล บ้านแดน อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์ 60180
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
เทพประทานพรค้าข้าว ตลาดกลางข้าวและพืชไร่
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 1,203 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 379 หมู่ 1 ถนน แสงเดือน ตำบล ท่าตะโก อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ 60160
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ศรีพัฒนาพืชผล
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 1,106 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 65/2 หมู่ 8 ตำบล พยุหะ อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ 60130
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จำรัสท่าข้าว
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 1,191 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 55/3 หมู่ 8 ตำบล พยุหะ อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ 60130
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สรรคบุรี
จังหวัด : ชัยนาท
เข้าชม 999 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 95 หมู่ 5 ตำบล เที่ยงแท้ อำเภอ สรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท 17140
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวโกยุ้ย
จังหวัด : พิษณุโลก
เข้าชม 891 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 990 หมู่ 1 ถนน หนองตม-พิชัย ตำบล วงฆ้อง อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก 65180
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท เจียมศรีพงษ์ค้าข้าว (ฆะฆัง) จำกัด
จังหวัด : พิจิตร
เข้าชม 1,018 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 31/1 หมู่ 2 ถนน พิจิตร-สะพานหิน (กม.12-13) ตำบล ฆะมัง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร 66000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวบรรจงพืชไร่
จังหวัด : พิจิตร
เข้าชม 1,075 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 86 หมู่ 1 ถนน วังทอง-เขาทราย (หน้า ร.พ.วังทรายพูน) ตำบล วังทรายพูน อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร 66180
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท เจียมศรีชัยรุ่งโรจน์ จำกัด
จังหวัด : พิจิตร
เข้าชม 816 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 84 หมู่ 2 ถนน วังทอง-เขาทราย ตำบล หนองพระ อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร 66180
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ท่าข้าวบุญรักษ์
จังหวัด : พิจิตร
เข้าชม 963 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 9/4 หมู่ 9 ถนน บางมูลนาก-โพทะเล (กม.3) ตำบล หอไกร อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร 66120
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
บริษัท โพทะเลพืชผล จำกัด
จังหวัด : พิจิตร
เข้าชม 1,046 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 6 หมู่ 6 ถนน บรรพต ตำบล ท้ายน้ำ อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร 66130
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ ป.เจริญกิจ
จังหวัด : ชัยนาท
เข้าชม 820 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 118 หมู่ 14 ตำบล ไพรนกยูง อำเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท 17130
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด
จังหวัด : พิจิตร
เข้าชม 1,517 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 34 หมู่ 1 ถนน เขาทราย-วังทอง ตำบล วังทรายพูน อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร 66180
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่ารวมข้าวทุ่งรวงทอง
จังหวัด : พะเยา
เข้าชม 771 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 141 หมู่ 9 ถนน ห้วยงิ้ว-ป่าแดด(1126) ตำบล ทุ่งรวงทอง อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา 56150
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ณรงค์เพิ่มผลดี
จังหวัด : ชัยนาท
เข้าชม 787 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 89 หมู่ 1 ตำบล หนองแซง อำเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท 17160
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.บุญธรักษา
จังหวัด : ชัยนาท
เข้าชม 793 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 64 หมู่ 8 ตำบล หาดอาษา อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท 17150
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่หนองแก (โรงสีมั่นคงธัญญา)
จังหวัด : อุทัยธานี
เข้าชม 1,253 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 37/4 หมู่ 6 ตำบล หนองแก อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 61000
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวโกวา
จังหวัด : อุทัยธานี
เข้าชม 782 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 3 ถนน อุทัย-หนองฉาง ตำบล ท่าโพ อำเภอ หนองขาหย่าง จังหวัด อุทัยธานี 61130
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
จังหวัด : อุทัยธานี
เข้าชม 1,862 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 123 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งโพ อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี 61110
เปิดดู แผนที่
ตลาดข้าวและพืชไร่
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ร้านนายชวลิต
จังหวัด : ลพบุรี
เข้าชม 838 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 100 หมู่ 1 ตำบล สนามแจง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี 15110
เปิดดู แผนที่

ตลาดกลางสินค้าเกษตร
 
ตลาดข้าวและพืชไร่ 71 แห่ง
 
ตลาดผักและผลไม้ 23 แห่ง
 
ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ 4 แห่ง
 
ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง 1 แห่ง
 
ตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 1 แห่ง
รวมทั้งหมด 100 แห่ง