ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ กิจการ ประเภท ประเภทนิติบุคคล ชื่อ จังหวัด
1 คลัง บริษัทจำกัด เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ ฉะเชิงเทรา
2 คลัง บริษัทจำกัด วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส กรุงเทพมหานคร
3 คลัง บริษัทจำกัด วัน เวิลด์ คาร์โก้ กรุงเทพมหานคร
4 คลัง บริษัทจำกัด ยูเนี่ยน ไพรม์ เอสเตท กรุงเทพมหานคร
5 คลัง บริษัทจำกัด ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ กรุงเทพมหานคร
6 คลัง บริษัทจำกัด โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) ระยอง
7 คลัง บริษัทจำกัด ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี กรุงเทพมหานคร
8 คลัง บริษัทจำกัด เอ็ม-เซ็นโค โลจิสติกส์ กรุงเทพมหานคร
9 คลัง บริษัทจำกัด เรียวบิ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) กรุงเทพมหานคร
10 คลัง บริษัทจำกัด สยามมาบูชิ ชลบุรี
11 คลัง บริษัทจำกัด นุสา ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) สมุทรปราการ
12 คลัง บริษัทจำกัด พร้อมรุ่ง คลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
13 คลัง บริษัทจำกัด ทรีพีแอล โซลูชั่น กรุงเทพมหานคร
14 คลัง บริษัทจำกัด นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) พระนครศรีอยุธยา
15 คลัง บริษัทจำกัด อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล ฉะเชิงเทรา
16 คลัง บริษัทจำกัด แอลพ์ส โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
17 คลัง บริษัทจำกัด ทัทสุมิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ชลบุรี
18 คลัง บริษัทจำกัด ไพโอเนียร์ ดีซีที โลจิสติกส์ ชลบุรี
19 คลัง บริษัทจำกัด นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
20 คลัง บริษัทจำกัด โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) นนทบุรี
21 คลัง บริษัทจำกัด สยามนิสทรานส์ กรุงเทพมหานคร
22 คลัง บริษัทจำกัด คิวแฟค สมุทรปราการ
23 คลัง บริษัทจำกัด เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) นนทบุรี
24 คลัง บริษัทจำกัด มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
25 คลัง บริษัทจำกัด ซีทีไอ โลจิสติกส์ นนทบุรี
26 คลัง บริษัทจำกัด เอเดน ฟุลฟีลเม็นท์ กรุงเทพมหานคร
27 คลัง บริษัทจำกัด เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ กรุงเทพมหานคร
28 คลัง บริษัทจำกัด ยูนิเวอร์ส โลจีสติคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล นนทบุรี
29 คลัง บริษัทจำกัด สยามเคมีคัล โลจิสติกส์ นนทบุรี
30 คลัง บริษัทจำกัด ดี.เอช.เอ.สยามวาลา กรุงเทพมหานคร

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 987 แห่ง
 
ไซโล 224 แห่ง
 
ห้องเย็น 639 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,850 แห่ง