ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ กิจการ ประเภท ประเภทนิติบุคคล ชื่อ จังหวัด
1 คลัง บริษัทจำกัด เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส กรุงเทพมหานคร
2 คลัง บริษัทจำกัด พีเอ็ม เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ กรุงเทพมหานคร
3 คลัง บริษัทจำกัด เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
4 คลัง บริษัทจำกัด ซาโต-โชจิ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
5 คลัง บริษัทจำกัด เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์ กรุงเทพมหานคร
6 คลัง บริษัทจำกัด ทรีทราน คลังสินค้า ฉะเชิงเทรา
7 คลัง บริษัทจำกัด นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
8 คลัง บริษัทจำกัด เคเอ็นเอส โลจิสติกส์ เซอร์วิส ปทุมธานี
9 คลัง บริษัทจำกัด บางไทร ฟอร์ เร้นท์ พระนครศรีอยุธยา
10 คลัง บริษัทจำกัด เหวยหมิง โลจิสติกส์ แอนด์ ชิปปิ้ง กรุงเทพมหานคร
11 คลัง บริษัทจำกัด ลิ้งซ์ อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพมหานคร
12 คลัง บริษัทจำกัด อิน ฟรีซ ปัตตานี 2020 ปัตตานี
13 คลัง บริษัทจำกัด พงษ์ลาภ ปทุมธานี
14 คลัง บริษัทจำกัด เจท ฟูลฟิลล์เม้นท์ สมุทรปราการ
15 คลัง บริษัทจำกัด เอทูเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
16 คลัง บริษัทจำกัด เฉิงตู อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (ประเทศไทย) สมุทรปราการ
17 คลัง บริษัทจำกัด โพลีไทย รีซอร์สเซส ชลบุรี
18 คลัง บริษัทจำกัด ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) สมุทรปราการ
19 คลัง บริษัทจำกัด เหรียญหัวสิ่งทอ สมุทรปราการ
20 คลัง บริษัทจำกัด อีเอ โลจิสติคส์ ลิงค์ สมุทรปราการ
21 คลัง บริษัทจำกัด แพดดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง ปทุมธานี
22 คลัง บริษัทจำกัด ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์ ชลบุรี
23 คลัง บริษัทจำกัด เอส. เอ็ม. เอส. แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น กรุงเทพมหานคร
24 คลัง บริษัทจำกัด ทอพมาร์ท เทรด กรุงเทพมหานคร

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 1,025 แห่ง
 
ไซโล 222 แห่ง
 
ห้องเย็น 668 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,915 แห่ง